poradnia NFZ tel. 58 350 89 07       poradnia prywatna tel. 58 352 00 58
Znajdź pracownika

Bogusława Janiak

Bogusława Janiak
poradnie: Ćwiczenia Ortoptyczne, Poradnia Okulistyki Dziecięcej
stopień: ortoptystka
badania: ćwiczenia oka tylko dla dzieci, ortoptystka