poradnia NFZ tel. 58 350 89 07       poradnia prywatna tel. 58 352 00 58
Znajdź pracownika

Oferta

Badania i zabiegi przeprowadzane w naszych Poradniach
Badania:
Angiografia fluoresceinowa (FLA, AFL)
Badania obrazowe
Badania okulistyczne
Badania pola widzenia / FDT
Diagnostyka jaskry
Fotograficzna dokumentacja chorób narządu wzroku
Badanie GDX -Pro/VCC
Gonioskopia
Cirrus HD-OCT
Pachymetria
Pomiary ciśnienia wewnątrzgałkowego
USG gałki ocznej
Laser YAG
SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka
Laser argonowy/diodowy
Zabiegi chirurgiczne:
Drobne zabiegi
Elektrokoagulacja
Iniekcje doszklistkowe
Laseroterapa oka
Zabiegi laryngologiczne