poradnia NFZ tel. 58 350 89 07       poradnia prywatna tel. 58 352 00 58
Znajdź pracownika

O Nas

Poprawić jakość życia, widzenie, słyszenie i samopoczucie Pacjentów – takie cele przyświecają nam w pracy. Zatrudnienie najlepszych specjalistów oraz nowoczesny sprzęt diagnostyczny umożliwiają nam realizację naszych zamierzeń.

O poradni NZOZ OKO

Nasza przychodnia powstała, by w kompleksowy sposób pomagać Pacjentom z zaburzeniami widzenia oraz funkcji wzroku. Już od 10 lat zajmujemy się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób okulistycznych. Nasi Pacjenci mogą skorzystać z konsultacji, badań, a także ćwiczeń ortoptycznych.

Jesteśmy specjalistyczną placówką, która zapewnia fachową oraz troskliwą opiekę personelu, w skład którego wchodzi: 20 lekarzy specjalistów, 3 pielęgniarki, ortoptystka oraz 5 pracowników zajmujących się rejestracją.

Stale podnosimy kwalifikację oraz unowocześniamy sprzęt medyczny, co pozwala nam skutecznie leczyć poważne choroby tj. jaskra czy zaćma. Pomagamy osobom w każdym wieku: począwszy od noworodków aż po osoby starsze.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
 

.

.

Naszym podstawowym celem jest zapewnienie usług medycznych spełniających oczekiwania pacjentów i ich rodzin z zachowaniem przepisów prawa oraz z należytą dbałością o środowisko naturalne, poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, jak też przy równoczesnym spełnieniu wymogów i wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia dbając jednocześnie o bezpieczeństwo informacji związanych z realizowanymi usługami. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest ściśle powiązana z naszym mottem: Widzenie ostre i jasne, opieka, troska, życzliwość.

 

 

NASZYM CELEM JEST:

 

 • zapewnienie pacjentom pełnej opieki medycznej na coraz wyższym poziomie,
 • tworzenie nowej jakości korzystania z usług medycznych,
 • tworzenie swobody dostępu do rzetelnej informacji o usługach medycznych,
 • stałe rozpoznawanie oczekiwań pacjentów,
 • stworzenie i utrzymanie sprawnego systemu opieki medycznej, opartego na kulturze współpracy, odpowiedzialności i wzajemnym zaufaniu,
 • dążenie do stworzenia wizerunku firmy jako stałego, odpowiedzialnego i ciągle rozwijającego się partnera na rynku usług medycznych.

 

ZADANIA POLITYKI ZSZ REALIZUJEMY POPRZEZ:

 

 • otoczenie pacjenta i jego rodziny profesjonalną i troskliwą opieką zespołu poradni,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji całego personelu,
 • unowocześnianie sprzętu medycznego i infrastruktury technicznej,
 • stworzenie centrum obsługi i informacji pacjenta,
 • systematyczne badanie satysfakcji klienta,
 • tworzenie silnej, stabilnej i nowoczesnej firmy, służącej ogółowi społeczności,
 • przyjazne funkcjonowanie w środowisku medycznym,
 • przestrzeganie przepisów prawnych i innych zobowiązań odnoszących się do zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, zagadnień BHP oraz realizowanych procesów bezpieczeństwa informacji,
 • świadczenie usług i organizację prac ukierunkowanych na zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska
  i prowadzenie działań minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • tworzenie optymalnych warunków sprzyjających szybkiej poprawie zdrowia Pacjentów przy poszanowaniu ich godności i praw,
 • ochronę informacji dotyczących Pacjentów,
 • zapewnienie Pacjentom kompletnej i spójnej informacji o usługach naszej Organizacji,
 • ochronę informacji gwarantujących bezpieczeństwo świadczonych usług medycznych, realizację procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych i bezpiecznych technologii informacyjnych;
 • właściwy dobór dostawców oraz kontrolowanie powierzonych im procesów informacyjnych,
 • przeprowadzanie cyklicznej analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji,
 • monitorowanie skuteczności stosowanych zabezpieczeń oraz szybkiego reagowania na incydenty,
 • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony informacji,
 • zapewnienie integralnej informacji do bieżącego funkcjonowania i rozwoju,
 • Wdrożony, funkcjonujący i wciąż doskonalony Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004, ISO 27001 jest pewnym i gwarantowanym narzędziem dla realizacji przyjętej polityki i wynikających z niej celów działalności „OKO” – Staniewicz-Panasik, Trapkowski Spółka Jawna.
 • Właściciele zobowiązują się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

Dobry wzrok Pacjentów to nasz priorytet

Dlaczego my?

 • Jesteśmy specjalistyczną przychodnią, w której pracują doświadczeni i kompetentni lekarze okuliści oraz otolaryngolodzy.
 • Dysponujemy profesjonalnym i nowoczesnym sprzętem do badania i leczenia wad wzroku.
 • Dokładnie i wszechstronnie diagnozujemy choroby oczu, uszu, gardła oraz nosa
 • Dbamy o prawidłowe widzenie od najwcześniejszych lat życia dzieci.
 • Leczenie wad wzroku wspomagamy ćwiczeniami ortoptycznymi, których uczymy młodych Pacjentów.
 • Wykazujemy pełne zrozumienie dla problemów zdrowotnych osób, jakie się do nas zgłaszają i robimy wszystko, by poprawić samopoczucie oraz stan naszych Pacjentów.
Popularne badania
Ostrość widzenia
Badanie ostrości wzroku przeprowadza się najczęściej na tzw. tablicach Snellena. Znajduje się na nich wiele znaków o różnej wielkości nazywanych optotypami (np. cyfry, litery lub, dla dzieci i osób nieumiejących czytać, rysunki).
Ocena refrakcji
Dobór korekcji okularowej
Pomiar ciśnienia śródgałkowego
Pomiar grubości rogówki
Ocena rogówki

Zapisz się na wizytę i uzyskaj skuteczną pomoc w Twoim problemie!

Nasza strona na Facebooku
Zadbamy o Twoje zdrowie!
Precyzyjnie określimy, co jest źródłem Twoich problemów ze wzrokiem i słuchem oraz dobierzmy skuteczne metody leczenia.