poradnia NFZ tel. 58 350 89 07       poradnia prywatna tel. 58 352 00 58
Znajdź pracownika

Ćwiczenia Ortoptyczne

Ćwiczenia Ortoptyczne
Ponieważ niezwykle ważne jest dla nas skuteczne leczenie zaburzeń wzroku zdecydowaliśmy się na otwarcie gabinetu ćwiczeń ortoptycznych,
w którym w miłej i przyjaznej atmosferze wykonujemy badania i ćwiczenia z zakresu:

- prawidłowego widzenia obuocznego,
- fuzji,
- stereopsji,
- pomiaru kąta zeza.

U dzieci ze stwierdzoną ambliopią jedno- i obuoczną przeprowadzamy ćwiczenia pleoptyczne (naświetlania) wysokiej jakości aparatem. Te czynności wspomagamy zajęciami, mającymi na celu wytworzenie prawidłowej fiksacji oka, a tym samym poprawy ostrości wzroku.

 

Zespół Poradni Ćwiczeń Ortoptycznych