poradnia NFZ tel. 58 350 89 07       poradnia prywatna tel. 58 352 00 58
Znajdź pracownika

O Nas

O poradni NZOZ OKO

47577770_Subscription_XXL (17)Firma OKO została założona w 2005 roku. Celem działania jednostki jest kompleksowa opieka medyczna w zakresie okulistyki. Założycielami i właścicielami przedsiębiorstwa są – Agnieszka Panasik i Adam Trapkowski, specjaliści chorób oczu z długoletnim doświadczeniem w pracy klinicznej i szpitalnej.

Siedzibę powstałego na bazie spółki Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej OKO zlokalizowano pierwotnie w centrum Gdyni, przy ul. Abrahama 57, by umożliwić dostęp do takiego rodzaju usług okulistycznych, które do tej pory nie były osiągalne na terenie tego miasta.

Firma rozpoczęła działalność w październiku 2007 roku świadcząc początkowo jedynie porady prywatne, a od stycznia 2008 roku wprowadziła również do swojej oferty usługi finansowane w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Od tego momentu dla mieszkańców Gdyni i okolic stały się dostępne po raz pierwszy między innymi – badania angiograficzne narządu wzroku, nowoczesna diagnostyka jaskry w postaci badań GDX Pro i VCC oraz zabiegi laserowe wykonywane w niektórych powikłaniach cukrzycy, chorobach naczyniowych i jaskrze.

W październiku 2008 roku poszerzono spektrum usług o zabiegi wykonywane laserem neodymowym (usuwanie zaćmy wtórnej i zabiegi przeciwjaskrowe).

Od stycznia 2009 roku placówka stała się podwykonawcą Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni w zakresie procedur tam niedostępnych (badanie FLA, laseroterapia), a także podwykonawcą min. NZOZ Oculus z Tczewa, NZOZ Pogórze z Gdyni czy NZOZ z Sopotu w zakresie badań USG. Obecnie naszymi partnerami medycznymi są także: Medicover, Polmed, Swissmed, Medica Polska, Ośrodek Diagnostyki Medycznej czy NZOZ Działki Leśne.

Od lipca 2010 działalność została przeniesiona do nowej siedziby na ul.Śląskiej 35-37 co pozwoliło w zdecydowany sposób poprawić warunki lokalowe (większe, klimatyzowane gabinety), komfort pracy i wygodę pacjentów.

Od poczatku roku 2013 zaczęły funkcjonować odpowiednio w styczniu Poradnia Okulistyki Dziecięcej a następnie w marcu Poradnia Otorynolaryngologiczna i w lipcu Pracownia Ćwiczeń Ortoptycznych i pleoptycznych roszerzając i uzupełniając prowadzona działalność.

W trakcie poszerzania usług o charakterze okulistycznym, proporcjonalnie wzrastała liczba współpracowników firmy OKO.

Obecnie z firmą współpracuje 20 lekarzy, trzy pielęgniarki, ortoptystka oraz pięcioro pracowników zajmujących się rejestracją.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Naszym podstawowym celem jest zapewnienie usług medycznych spełniających oczekiwania pacjentów i ich rodzin z zachowaniem przepisów prawa oraz z należytą dbałością o środowisko naturalne, poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, jak też przy równoczesnym spełnieniu wymogów i wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia dbając jednocześnie o bezpieczeństwo informacji związanych z realizowanymi usługami. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest ściśle powiązana z naszym mottem:
Widzenie ostre i jasne, opieka, troska, życzliwość
Naszym celem jest:

zapewnienie pacjentom pełnej opieki medycznej na coraz wyższym poziomie,

tworzenie nowej jakości korzystania z usług medycznych,

tworzenie swobody dostępu do rzetelnej informacji o usługach medycznych,

stałe rozpoznawanie oczekiwań pacjentów,

stworzenie i utrzymanie sprawnego systemu opieki medycznej, opartego na kulturze współpracy, odpowiedzialności i wzajemnym zaufaniu,

dążenie do stworzenia wizerunku firmy jako stałego, odpowiedzialnego i ciągle rozwijającego się partnera na rynku usług medycznych.
Zadania Polityki ZSZ realizujemy poprzez:

otoczenie pacjenta i jego rodziny profesjonalną i troskliwą opieką zespołu poradni,

stałe podnoszenie kwalifikacji całego personelu,

unowocześnianie sprzętu medycznego i infrastruktury technicznej,

stworzenie centrum obsługi i informacji pacjenta,

systematyczne badanie satysfakcji klienta,

tworzenie silnej, stabilnej i nowoczesnej firmy, służącej ogółowi społeczności,

przyjazne funkcjonowanie w środowisku medycznym,

przestrzeganie przepisów prawnych i innych zobowiązań odnoszących się do zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, zagadnień BHP oraz realizowanych procesów bezpieczeństwa informacji,

świadczenie usług i organizację prac ukierunkowanych na zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska
i prowadzenie działań minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne,

zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,

dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

tworzenie optymalnych warunków sprzyjających szybkiej poprawie zdrowia Pacjentów przy poszanowaniu ich godności i praw,

ochronę informacji dotyczących Pacjentów,

zapewnienie Pacjentom kompletnej i spójnej informacji o usługach naszej Organizacji,

ochronę informacji gwarantujących bezpieczeństwo świadczonych usług medycznych, realizację procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych i bezpiecznych technologii informacyjnych;

właściwy dobór dostawców oraz kontrolowanie powierzonych im procesów informacyjnych,

przeprowadzanie cyklicznej analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji,

monitorowanie skuteczności stosowanych zabezpieczeń oraz szybkiego reagowania na incydenty,

zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony informacji,

zapewnienie integralnej informacji do bieżącego funkcjonowania i rozwoju,

Wdrożony, funkcjonujący i wciąż doskonalony Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004 oraz ISO/IEC 27001:2013 jest pewnym
i gwarantowanym narzędziem dla realizacji przyjętej polityki i wynikających z niej celów działalności „OKO” – Staniewicz-Panasik, Trapkowski Spółka Jawna.

Właściciele zobowiązują się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Popularne badania
Ostrość widzenia
Sed purus purus, tincidunt eget malesuada et, molestie ut eros. Fusce blandit, sapien eu sollicitudin consectetur, ligula tellus.
Ocena refrakcji
Dobór korekcji okularowej
Pomiar ciśnienia śródgałkowego
Pomiar grubości rogówki
Ocena rogówki
Nasza poradnia jest dla Ciebie
Naszym celem jest rzetelna diagnostyka medyczna dostępna dla każdego pacjenta. Zobaczysz, że zostaniesz z nami na lata